page_banner

zprávy

Jak vybrat správný softstartér

Lehký předkrmje zařízení používané ke snížení vlivu zátěže, jako jsou motory, čerpadla a ventilátory při spouštění, a ke zlepšení účinnosti a spolehlivosti spouštění zařízení.Tento článek představí popis produktu softstartéru, jak jej používat a prostředí použití pro začínající uživatele. Popis produktulehký předkrmse skládá z mikroprocesorového řadiče, kondenzátoru, IGBT (izolovaný bipolární tranzistor) a dalších komponent.Jako pokročilý komunikační inteligentní řídicí hardware má funkci řízení v reálném čase během procesu spouštění, což může snížit dopad proudu při spuštění zařízení, eliminuje dopad na elektrickou síť a napájecí zařízení.Má čtvercový nebo obdélníkový vzhled a je vhodný pro jednofázové nebo třífázové napájení střídavým proudem.Používá se hlavně ke snížení rázu při spouštění motoru, což může výrazně zlepšit životnost zařízení a ušetřit energii.jak používat Při použití softstartéru je nejprve nutné jej připojit k motoru nebo zátěži v sekvence, poté zapněte napájení, zapněte požadovanou funkci a poté spusťte nebo zastavte operaci.Při použití softstartéru je třeba věnovat pozornost následujícím bodům: 1. Při používání je nutné nastavit a upravit podle kroků obsluhy v návodu k softstartéru, aby byl zajištěn startovací efekt.2. Pro zajištění startovacího efektu a snížení spotřeby energie je nutné zvolit vhodný výkon podle skutečných pracovních podmínek.3. Během používání je nutné často kontrolovat pracovní stav softstartéru, aby byl zajištěn normální provoz a životnost zařízení. Prostředí použití Prostředí použití softstartéru musí splňovat následující podmínky: 1. Pracovní prostředí prostředí by mělo být relativně suché, dobře větrané a vyvarujte se podmínek, jako je vysoká teplota a vlhkost.2. Zabraňte vibracím a nárazům během používání a je přísně zakázáno pohybovat zařízením během práce.3. Napájecí napětí je stabilní, plocha průřezu kabelu je vhodná a délka kabelu by neměla být příliš dlouhá, aby zajistila normální provoz zařízení. Shrnutí Jako druh pokročilého zařízení je softstartér může snížit otřesy při startu motoru a zvýšit životnost a spolehlivost zařízení.Při použití softstartéru je nutné jej nastavit a seřídit přesně v souladu s pokyny, aby byl zajištěn jeho normální provoz;zároveň je nutné dbát na prostředí použití a pracovní podmínky pro zajištění běžného provozu a životnosti zařízení.


Čas odeslání: 14. dubna 2023